Filosofi og laget på Tunnbrottet

Vi på Tunnbrottet gård er opptatt av sunn mat og gamle tradisjoner. Gårdens drift baseres på økologisk tilnærming og vi forsøker å utnytte ressursene rundt oss best mulig!

Anja Schott

Anja er utdannet yoga-lærer, farmasøyt og har også fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

I tillegg er hun rasegodkjenner for gammelnorsk spælsau og kåringsdommer for sau.

Anja er opprinnelig fra landsbyen Hartz i Tyskland.


Tomas Lillehagen 

Utmarkskonsulent, miljøteknolog og ihuga tilhenger av mat med lokalt tilsnitt, gjerne servert med en historie til!

Har jobberfaring med blant annet leirskole,  reiselivsutvikling, verdiskaping knyttet til utmark, landbruk og nasjonalparkområder, forvaltning i offentlig og privat sektor. Senest som rådgiver for Trøndelag fylkeskommune fram til 2019.

Tomas er opprinnelig fra Galterud i Odalen.