Lammekjøtt

{:no}På Tunnbrottet produserer vi høykvalitets lammekjøtt av rasen gammelnorsk spælsau og av rasen pelssau/godtlandsfår. Dette er lettbeinte raser med kort hale, såkalt korthalesau. Disse rasene har bevart mange av sauens opprinnelige egenskaper og kvaliteter sammenliknet med den morderne NKS-sauen (Norsk Kvit Sau).

Etter en hektisk perioden med lamming i april til mai, går søyer og lam på utmarksbeite fra juni til oktober. Da beiter de fritt i fjellområdene Magnildalen og Lonåsen, som ligger på sørsida av Forollhogna nasjonalpark.

Et meget frodig og rikt utmarksbeite gir kvaliteter i kjøttet som kundene setter pris på. Særlig når det gjelder fettmarmorering,  mørhet og smak får vi gode tilbakemeldinger.

Kjøttprodukter vi tilbyr direkte fra gården:

  • lammeslakt, helt eller findelt, ferskt eller fryst
    sesong: september til mars
  • stykningsdeler av lam, vakuumpakket og fryst. Eksempelvis lår, bog, hele sider med kam, gryte- /fårikålkjøtt.
    sesong: hele året

Se vår nettbutikk for bestilling av varer.

 {:}{:en}

Our sheep and lamb graze freely in Forollhogna national park area from June to October.{:}